Valdyba

miškai žemei

Asociacijos “Miškai Žemei” valdybą sudaro devyni nariai. Valdyba renkama kasmet per visuotinį narių susirinkimą.
Valdybos nariu gali tapti kiekvienas Asociacijos narys, iškėlęs savo kandidatūrą.