Pilietinės įmiškinimo iniciatyvos „Miškai Žemei“ tikslas – nupirkti kuo daugiau dirvonuojančios, apleistos žemės, miškų kirtimų plotų ir juose atsėtus,  atsodintus medžius palikti augti iki natūralių sengirių susiformavimo. Suburti specialistus, ekspertus ir iniciatyvius piliečius vienijantį juridinį vienetą, oponuojantį dabartinei vykdomai miškų priežiūros krypčiai.


Misija. Po savęs palikti kuo daugiau natūralios gamtos plotų.


Iniciatyvos veikimo principai:
1. Iniciatyva veikia kaip Asociacija “Miškai Žemei”, vienijantis neribotą kiekį narių. Asociacijai vadovauja devynių, savanoriškai dirbančių, asmenų Valdyba. Kiekvienas gali tapti asociacijos arba Valdybos nariu. Stojamas nario mokestis į Asociaciją šiuo metu yra 1000 eurų.  
2. Žėmės sklypai yra įsigyjami iš vienkartinių narių įnašų ar privačių rėmėjų lėšomis. Įsigyti sklypai yra Asociacijos nuosavybė ir jos įstatuose yra užtikrinta, kad asociacijos žemės  niekada netaps jo narių ir jų šeimos narių nuosavybe bei nebus parduodamos ar dovanojamos.  Asociacija gali priimti žemės nuosavybę kaip dovaną iš juridinių ir fizinių asmenų. Asociacijos įstatus galima paskaityti čia: ASOCIACIJOS ĮSTATAI (informacija ruošiama).
3. Asociacijos “Miškai Žemei” būstinė yra Trakų rajone, Gervinių 4, ir visi sklypai perkami 50 km spinduliu nuo jos tol, kol neatsiras asociacijos padaliniai kitose Lietuvos vietose.
4. Asociacijos finansinė veiklos ataskaita rengiama kiekvienais metais ir yra prieinama visiems asociacijos nariams.


Asociacijos “Miškai Žemei” veiklos kryptys:
1. Žemės plotų užsėjimas, užsodinimas didinat medžių, augalijos ir gyvūnijos įvairovę.
2. Kai kurių miško plotų pritaikymas edukacinės veikloms, skatinant sąmoningą ryšį su gamta: lankytinų vietų sukūrimas medžių, gyvūnų ir paukščių stebėjimui, laisvalaikio praleidimui.
3. Informacinio/edukacinio centro įkūrimas, darbo vietų sukūrimas Asociacijos veiklos viešinimui, miško priežiūrai, organizuoti tarptautinę savanorių veiklą.


Galimos prisijungimo prie iniciatyvos formos:
1. Aktyvus dalyvavimas kasdienių klausimų sprendimuose, organizuojant Asociacijos veiklą, dalyvaujant jos Valdyboje.
2. Savanorystė sodinant medžius, dalyvaujant talkose, organizuojant Asociacijos viešinimo, idėjos skleidimo, naujų narių ir lėšų pritraukimo darbus.
3. Pasyvi narystė, kai sumokamas nario mokestis ir dalyvaujama tik metiniuose susirinkimuose.

Tau įdomu, kas mes tokie? Kokia politinė ar verslo jėga stovi už šios asociacijos? Mes esame paprastų žmonių grupė, kuriems rūpi tai, kas liks po mūsų, kurie savo asmenine iniciatyva nori pakeisti esamą situaciją. Mes esam kaimynai, gyvenantys Gervinių kaime ir aplink jį, mes esam draugai ir šeimos nariai, kurie turi vieną bendrą tikslą, kurį pavadinome “Miškai Žemei”.

Mes susibūrėme tam, kad pasodintume kuo daugiau medžių ir kuo daugiau žemės plotų paverstume miškais ar saugojamomis teritorijomis, kuriose nevykdoma ūkinė veikla. Tam įkūrėme asociaciją ir kviečiame prisijungti visus norinčius konkrečiais darbais, o ne žodžiais prie Žemės ir Gamtos gerovės.

Mes tikime, kad Gamta pati geba susitvarkyti geriau, nei bet koks žmogus: pasisėti, užželti, išsivalyti, supūdyti, išsaugoti rūšių įvairovę. Mes mokomės iš Gamtos, stengdamiesi kuo mažiau kištis į natūralų jos atsistatymą.

Mes žinom, kad nei vienas nebe sulauksim savo sengirės, nes miškui tapti Sengire reikia mažiausiai šimto metų, tačiau tikim, kad po mūsų augs karta, kuriems miškai, medžiai rūpės dar labiau ir jie tęs mūsų pradėtus darbus.

Didžiąją dalį nupirktų žemių mes tiesiog paliksime augti neįžengiamomis giriomis ar saugojamomis teritorijomis, o dalį paversime lankytinomis vietomis: poilsio miško nameliuose, paukščių ir gyvūnų stebėjimo, pasivaikščiojimo, miško edukacijų vaikams. Ketiname sukurti informacinį lankytojų centrą ir sėklų saugyklą, plėsti medelyną, kuriame patys iš sėklų auginsime medžius.

Nori prisijungti? Rašyk el laišką: miskaizemei(eta)gmail.com arba skambink 8 618 12181